plaatjes

breakfree

Praktijk voor Integratieve Psychotherapie voor kind en jeugd

Is integratieve psychotherapie iets voor mijn kind?
Integratieve psychotherapie is steeds uniek omdat uw kind centraal staat. Uw kind bepaalt het doel. Ik begeleid, stimuleer, confronteer, ondersteun en activeer uw kind op weg naar zijn doel. De therapie is door duidelijke doelstelling begrensd, en daardoor kortdurend.

Waarom integratieve psychotherapie bij kinderen?
Veel psychische problemen bij volwassenen zijn terug te voeren naar hun jeugd. Bij het vroeg aanpakken van deze problemen kan men zich tot een psychisch gezond mens ontwikkelen. Integratief omdat de therapeutische gereedschappen in een unieke samenstelling ter beschikking staan aan uw kind, want elk kind is uniek.

Kind eigen therapie?
Uw kind kent zijn/haar probleem. Tijdens de behandeling leert uw kind een manier te vinden om zijn/haar probleem op te lossen of te hanteren. Door zelf het probleem aan te pakken en het einddoel te bepalen, blijft de therapie dicht bij uw kind. Zijn/haar oplossing is, dè oplossing.

Wat betekent integratieve psychotherapie voor uw kind.
Uw kind zal alle aandacht ervaren voor zichzelf. Uw kind kan vrij "vertellen" om alles weer op een rijtje te krijgen. Zien dat het probleem aan te pakken is, dat verandering mogelijk is, geeft uw kind ruimte voor het oplossen van zijn/haar probleem.

Wat betekent deze therapie voor mij als ouder?
- Inzicht hoe uw kind omgaat met zijn/haar probleem
- Inzicht in uw handelen naar uw kind toe
- Inzicht hoe u uw kind het beste kunt steunen bij het oplossen van zijn probleem
Uw kind gaat weer beter in zijn/haar vel zitten.

Alleen maar praten? Nee!
Uw kind gaat vast liever; schilderen, tekenen, knutselen, kleien, stoeien, boksen, lezen, schrijven, toneel spelen, poppenkast spelen, verkleden, met knuffels spelen, praten, dromen, bouwen of …… uw kind mag het verzinnen.

Hoe verloopt de therapie?
U meldt uw kind aan, u ontvangt een vragenformulier en er volgt een intake gesprek. Tijdens dit gesprek verduidelijkt u het probleem van uw kind.

Na elke 5 sessies volgt er een tussentijds oudergesprek. Bij het behalen van het doel volgt ter afsluiting een laatste gesprek.

Waar wordt de therapie gehouden?
De therapie vindt in mijn eigen praktijk aan huis plaats. Wanneer u interesse heeft kunt u contact opnemen met jrkarssens@gmail.com

Aangesloten bij de Vereniging van Integraal Therapeuten